Elektrosmog

Hyppura voor het neutraliseren van elektrische ‘vervuiling’

Een hele andere energie, die ook mijn interesse heeft, is electriciteit. In zeer grote vermogens aangeleverd via hoogspanningsmasten en kabels en als “brandstof” gebruikt in huishoudens en de industrie, op sportvelden en in zwembaden, voor treinen, auto’s enz. enz., is elektriciteit totaal verweven in onze moderne samenleving. Aangezien elektriciteit stroomt, Soms onder hoge spanning, werd ik nieuwsgierig naar de neveneffecten van elektriciteit en vooral naar de vraag of bepaalde neveneffecten ook de gezondheid van de mens beinvloeden.Uit verregaand onderzoek bleek, dat iemands gezondheid kan lijden door electrische- “vervuiling” (elektrosmog). Electrosmog kan veroorzaakt worden door meerdere factoren zoals stroomlekken/losse contacten in  apparatuur en stekkers, thuis of in de omgeving. Hoogspanningsmasten en windmolens (binnen een cirkel van 1km ) stroomverdeelstations  bedrijven en spoorlijnen zijn ook  een verstorende factor voor de omgeving.

Electrosmog geeft een zeer onprettig gevoel in uw huis en uw lichaam en vaak kan diegene, niet aangeven wat de oorzaak is, dat zij zich moe onrustig en soms somber voelen. Aardstralen meten en neutraliseren is een vaardigheid die ik al jaren beheers. Met de constatering van het bestaan van elektrosmog en de kennis van hoe aardstralen te neutraliseren, kon ik een elektrosmog neutraliserend apparaat ontwikkelen, die ik  Hyppura ben gaan noemen.  Hyppura heeft de vorm van een schijf, waarmee de electrosmog geneutraliseerd wordt. Na het plaatsen van Hyppura verdwijnt het nare en onrustige gevoel uit uw huis en lichaam.